hello world!
Published: 21. september 2023

­­­Indental tar personvern på alvor

Innen helsesektoren er det viktig å beskytte pasienters personopplysninger, og "Normen" er en veiledning for hvordan helsevirksomheter skal håndtere slike opplysninger. "Normen" i norsk helsesektor refererer vanligvis til Nasjonal Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Dette er en retningslinje utarbeidet for å veilede helse- og omsorgsinstitusjoner om hvordan de skal håndtere personopplysninger og informasjonssikkerhet i samsvar med personvernregelverket.

Normen gir rammeverket for å sikre at pasientdata blir behandlet trygt og beskyttet mot uautorisert tilgang og lekkasjer. Den hjelper institusjoner med å oppfylle kravene i GDPR og andre relevante lover innen helsevesenet.

Å bruke journalnummer fremfor navn er en viktig del av personvernpraksis. Det bidrar til å anonymisere pasientdata og redusere risikoen for uautorisert tilgang. Indental skal sørge for at de har tydelige retningslinjer for innsamling, lagring og deling av pasientinformasjon i samsvar med GDPR og "Normen". Dette omfatter implementering av sikre databehandlingsprosesser og opplæring av personalet.

Viktig informasjon til våre kunder:
Ved alle bestillinger av tanntekniske arbeider, både digitalt og analogt, ber vi om at det kun benyttes pasientenes journalnummer (ikke navn). Pasienter som blir henvist til fargeuttak eller andre konsultasjoner hos oss må ha sitt journalnummer med seg.

Besøksadresse:
Professor Dahls gate 22
0353 Oslo
Kontaktinfo:
Telefon: 22 60 53 33
Åpningstider:
Man – fre: 08.00-16.00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram