Avtrykk som er klart til henting senest hver tirsdag kl 11 i Oslo, returneres tannlegekontoret torsdag 9 dager senerer.
Avtrykk som er klart til henting senest hver fredag kl 11 i Oslo, returneres tannlegekontoret onsdag 12 dager senerer. 

Vi kan tilby de fleste tanntekniske produktene fra vår importavdeling. Dette er priseksempler på de vanligste produktene.

Tjeneste
Pris
Zirkoniakrone sjiktet 1225,-
Zirkonia broledd sjiktet1325,-
Mk-krone750,-
Mk-bro750,-
E-Max krone sjiktet 1275,-
E-Max monolittisk 1225,-
Helprotesefra 1.500,-
Partialprotese CoCr/akrylfra 1.850,-
Valplast1.380,-

 

Frakt tilkommer etter avtale.